ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտություններ

  Զեկույց տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերաբերյալ Հայաստանում դրամական փոխանցման ծառայությունների բարելավման համար (հասանելի է անգլերենով) (2,03 ՄԲ)
  ԶԵԿՈՒՅՑ. «ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄՄԻԳՐԱՑԻԱ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
(5,27 ՄԲ)
  Պետպատվերով գիտա-հետազոտական թեմայի գիտական հաշվետվություն (3,03 ՄԲ)
  Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների հետազոտության մասին զեկույց(3,13 ՄԲ)
  ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի գնահատում` ընտրանքային հետազոտության միջոցով(1,22 ՄԲ)
  <> ստեղծման ուսումնասիրության զեկույց (665 ԿԲ)

 

  Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց,երկարաժամկետ  իմիգրանտների,ինչպես նաև վերադարձող  ՀՀ  քաղաքացիների համար  քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացի ծրագիր (5,25 ՄԲ)

 

Հայաստան վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգ (406 ԿԲ)           

 

Ուղեցույց հայաստանյան միգրացիոն պրոֆիլի մշակման (6.01 ՄԲ)

 

Հայ աշխատանքային միգրանտները Ռուսաստանի Դաշնությունում: Դժվարությունները արտասահամանում և մարտահրավերները տանը (423 ԿԲ)

 

ՀՀ պետական սահմանի անցակետերում ապաստան հայցողների հետ տարվող աշխատանքների վիճակի վերաբերյալ (328 ԿԲ)

 

""Հատուկ կացարան" ՊՈԱԿ-ի աշխատանքների վերլուծության, բացերի վերհանման" հետազոտական աշխատանքի հաշվետվություն (177 ԿԲ)

 

1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների սոցիալական ինտեգրումը ՀՀ-ում (277 ԿԲ)

 

Նոր փախստականի կարգավիճակ ստացած փախստականների ինտեգրման հարցերի վերաբերյալ (158 ԿԲ)

 

«Մերժում ստացած ապաստան հայցողներին իրենց ծագման երկիր կամավոր վերադարձի հարցերում աջակցության կազմակերպման գործընթացի ուսումնասիրում, առկա խոչընդոտների և բացերի վերհանում, ՀՀ տարածքից նրանց վտարման կազմակերպման հետ կապված մեխանիզմների մշակում» հետազոտական աշխատանքի հաշվետվություն (135 ԿԲ)

 

Տեղեկատվություն ՀՀ կառավարության 2011թ. նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի 7.4.2 և 7.4.3 կետերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման աշխատանքների վերաբերյալ (47 ԿԲ)

 

Հայաստանի միգրացիայի և ապաստանի մասին տեղեկությունների և տվյալների հենքի` ԵՄ չափանիշների հետ համեմատական վերլուծություն (550 ԿԲ)

 

ԵՄ-ի հետ միգրացիայի ոլորտում համագործակցության ընդլայնման և խորացման հնարավորությունները (1,28 ՄԲ)

 

ԵՄ փորձը ապաստանի և միգրացիայի քաղաքականությունների ինստիտուցիոնալ կազմակերպման հարցերում (1,39 ՄԲ)