ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

1988-92 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց հանրակացարանային բնակելի տարածքների սեփականաշնորհման հետ կապված հարցեր

Ի՞նչ իրավական ակտով է կարգավորվում այս խնդիրը ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 404 որոշմամբ հաստատված «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հան ...

1988-92 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած անձանց բնակարանային ապահովության առաջնահերթ ծրագրի հետ կապված հարցեր

Ո՞ր դեպքում է  սեփականաշնորհված բնակելի տարածք ունեցող փախստականի ընտանիքը ճանաչվում «Բնակարանային ապահովության առա ...

ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց հետ կապված այլ հարցեր

 Փախստականները ե՞րբ կարող են ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապե ...