ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գլոբալ զեկույց 2014 (Եվրոպա)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2013 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2011 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2010 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2009 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2008 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2007 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2005 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2004 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2003 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2002 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2001 (տարածաշրջանային)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 2000 (Հայաստան)

տես անգլերեն տարբերակով ...

Գլոբալ զեկույց 1999 (Հայաստան)

տես անգլերեն տարբերակով ...